Remiss/fotsjukvård

FOOTWISE

Medicinsk Fotvård

Valhallavägen 135

11531 Stockholm

ingång från gården


08-50 31 31 13

0702-61 61 61

emelia.eklund@footwise.se

your wise choice in foot care

Footwise förebygger, behandlar och lindrar ohälsa i foten . "when your feet hurt, you hurt all over"  Investera i ett besök hos Footwise


Footwise tar  emot remisser från läkare och sjuksköterskor


Footwise is now able to accept client recommended by doctors or nurses.

Fotsjukvård/Remisser

Footwise Medicinsk Fotvård har avtal med Region Stockholm (SLL). Du kan boka fotsjukvård med remiss genom att ringa FOOTWISE 0702 61 61 61. Glöm inte att säga att du har remiss.


Du kan välja mottagning enligt lagen om vårdval när din läkare har bedömt att du behöver fotsjukvård. Innan du väljer kan du ta reda på mer om de olika mottagningarna. Du kan även fråga din läkare om hjälp.


För fotsjukvårdsbehandling krävs remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. En remiss innehåller alltid medicinsk basfakta och tydlig frågeställning. 


Ingår i fotsjukvårdsbehandling-

- Behandling enligt remiss

- Genomgång av fotstatus

- Hudstatus

- Nervstatus

- Cirkulationsstatus

- Omvårdnadsstatus ( deformiteter, nageltrång m.m )

- Evidens om patientens egenvård och förebyggande insatser


Målgrupp för fotsjukvård:


  • Patienter med diabetes typ 1 och 2 med befintlig eller begynnande komplikation

i riskgrupp 2 och ytliga och läkta sår i foten i riskgrupp 3 enligt

nationella diabetesregistret.

  • Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar

förorsaka sårbildningar

  • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och

felställningar förorsakat av reumatiska, ortopediska och neurologiska

sjukdomar

  • Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel

svårare nageltrång, eller psoriasis med fotkomplikation.


 Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte

remitteras till fotterapeut utan ska skötas på husläkarmottagning.


Problem som inte är relaterade till skada/sjukdom till foten ska inte remitteras till

landstingssubventionerad fotsjukvård.

Exempel på situationer som inte berättigar till fotsjukvårdremiss är:

- Hög ålder

- Orörlighet

- Övervikt

- Synnedsättning

- Övriga problem relaterade till andra kroppsdelar än foten.


(Mer info. hitta du på http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/avtal-uppdrag/vardval-stockholm/fotsjukvard)Patientavgift

Besök för sjukvårdande behandling som medicinsk fotsjukvård   100 kr frikort gäller.

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök hos fotvården om du har remiss.


Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt.


Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.


(Mer info. om patientavgift hittar du på http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/)